Monday, 26 September 2016

U BiH zabranjeno reklamiranje Caffetina, jer je njegova glavna supstanca – opojna droga!

Agencija za lijekove i medicinska sredstva u Bosni i Hercegovini (AML) donijela je rješenje o odbijanju zahtjeva za oglašavanje lijeka Caffetin.
U obrazloženju koje se nalazi na web stranici agencije, navodi se da je riječ o lijeku koji sadrži kodein, koji je opojna droga i, u skladu sa zakonom, zabranjeno ga je oglašavati široj javnosti.

Nove informacije

– Za kodein su prošle godine objavljene nove informacije od strane Europske agencije za lijekove (EMA), koje je prenijela i usvojila ALMBIH, a koje se odnose na ograničenje u primjeni gotovih lijekova koji u svom sastavu imaju kodein kao aktivnu supstancu.


Zbog brzih metabolizera kodeina kod djece, ali i kod određenog broja ljudi svih starosnih skupina, znatno se brže kodein pretvara u morfin, čiji visoki nivoi u krvi mogu dovesti do ozbiljnih neželjenih djelovanja, navodi se u priopćenju AML-a.

No comments:

Post a Comment